Κατασκευές: Η/Μ και τηλεπικοινωνίες

Η Spectraline προσφέρει με υπευθυνότητα συμφέρουσες λύσεις.
Κατασκευές: Η/Μ και τηλεπικοινωνίες

Η Spectraline αναλαμβάνει πλήρως τη μελέτη και υλοποίηση Ηλεκτρικών/Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένων συστημάτων επικοινωνιών. Σε αυτά τα συστήματα περιλαμβάνονται όλες οι εφαρμογές που απαιτούνται για τη σύγχρονη λειτουργία του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, του αστικού και του ανοικτού σιδηροδρόμου και των νέας τεχνολογίας κτηρίων, όπως διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα κορμού οπτικών ινών, τηλεφωνικά κέντρα, υποδομή IT, συγχρονισμένα συστήματα ρολογιών ακριβείας, CCTV, συστήματα PA, συναγερμού και πυρανίχνευσης.

Η Spectraline έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε οδικά, σιδηροδρομικά και κτηριακά έργα, ως υπεργολάβος των μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα.

Η ικανότητα της Spectraline να ενσωματώνει καινοτόμα τεχνολογία σε πολλαπλές εφαρμογές, εξασφάλισε τη θέση της στο σιδηροδρομικό cluster Railenium στο πλαίσιο του προγράμματος Shift2Rail.


< Επιστροφή στις Τεχνικές Υπηρεσίες