τεχνικές υπηρεσίες

Η Spectraline ξεκίνησε την πορεία της στο χώρο των κατασκευών με συμμετοχή σε σιδηροδρομικά έργα. Το φάσμα των έργων, αλλά και των προσφερόμενων εφαρμογών επεκτάθηκε γρήγορα με στόχο τη λειτουργία ως one-stop-shop για τα Η/Μ εργα. Η ICT τεχνογνωσία μας συμπληρώνει και ενισχύει προς αυτή την κατεύθυνση.
ICT Protergia and Smartgrid Κατασκευές: Η/Μ και τηλεπικοινωνίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες