συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της εταιρείας διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία
μέσω της συμμετοχής τους σε μεγάλο αριθμό έργων, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών η Spectraline, διαθέτoντας στο δυναμικό της συνεργάτες πιστοποιημένους Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute (PMI), αναλαμβάνει:

  • Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων
  • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων
  • Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών
  • Υπηρεσίες Οργάνωσης / Αναδιοργάνωσης
  • Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Υπηρεσίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη για Επιδότηση Επενδύσεων