Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

Πιστεύουμε στην επιχείρηση σας. Και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε σε τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο.

  
 • Η/Μ Έργα

  Η Spectraline αναλαμβάνει Η/Μ έργα υποδομών, σιδηροδρομικά και οδικά, κτηριακά και εξειδικευμένες εφαρμογές. Από υποσταθμούς Μέσης Τάσης μέχρι εφαρμογές αυτοματισμών KNX και δίκτυα οπτικών ινών, φέρνουμε συνολικά εις πέρας σύνθετα έργα παραδίδοντάς τα "με το κλειδί στο χέρι".
 • ICT

  Αναπτύσσουμε και συντηρούμε την εταιρική δικτυακή υποδομή των πελατών μας και επιβλέπουμε την επιλογή εξειδικευμένων λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας. Διαθέτουμε πάνω από εικοσαετή πείρα στο χώρο. Η τεχνογνωσία αυτή συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Εστιάζουμε στον τουρισμό και τη φιλοξενία με ενεργό συμμετοχή σε καινοτόμες ενέργειες σε αυτόν τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο.