συνεργάτες

Η Spectraline παρέχει υπηρεσίες μέσω ενός δικτύου συνεργατών που αποτελείται από μηχανικούς και συμβούλους επιχειρήσεων με άριστη επιστημονική κατάρτιση και μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία.

Κων/νος Δρακάκης, PhD

Κων/νος Δρακάκης

Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π.
Πιστοποιημένος Project Management (PMP®)
Το 2010 ίδρυσε την Spectraline.
LinkedIn

Ιφιγένεια Λαναρά, MSc, PMP

Ιφιγένεια Λαναρά, MSc, PMP

Πτυχιούχος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι πιστοποιημένη Project Manager Professional (PMP®) από το Project Management Institute. Διαθέτει δωδεκαετή εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης και σχεδιασμού διαδικασιών έχοντας συμμετάσχει σε πλήθος έργων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα. Διαθέτει συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών και σχεδίων για την απασχόληση, τη διαχείριση της διαφορετικότητας (diversity management), καθώς και σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μανος Σοφιανόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π. με ειδίκευση στον τομέα της ενέργειας και δεκαετή και πλέον εμπειρία ως μελετητής Η/Μ έργων μεγάλου προϋπολογισμού, όπως της Αττικής Οδού και της Εθνικής οδού Κορίνθου-Καλαμάτας, καθώς και σε κτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις. Έχει επίσης εκτενή εμπειρία στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και πάρκων. Έχει παρακολουθήσει πλείστα σεμινάρια και είναι πιστοποιημένος από εταιρείες, όπως η ABB, η Schneider Electric και η ΕΛΕΜΚΟ.