Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

Πιστεύουμε στην επιχείρηση σας. Και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε σε τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο.

  
 • ΕΣΠΑ 2014-2020

  Το ΕΣΠΑ 2014-2020 θα περιλαμβάνει τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα: Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Μεταρρύθμιση του Δημοσίου, Εκπαίδευση, Περιβάλλον και Μεταφορές, Κατάρτιση και Απασχόληση. Οι διαθέσιμοι πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 20,8 δισ. Ευρώ.
 • HORIZON 2020

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις προσκλήσεις υποβολής σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνονται 12 τομείς δράσης, όπως εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, ψηφιακή ασφάλεια και «έξυπνες πόλεις».
 • EASI 2014-2020

  Το EASI αποτελεί το Πρόγραμμα της EE για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία. Οι διαθέσιμοι πόροι του για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 920 εκατομμύρια ευρώ και θα στηρίξει καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2014.